Koko quiz om Middelalderen

Spørsmål 1 av 10🤔

Når var Middelalderen?

Hva slags skummel sykdom fantes i Middelalderen?

Fantes det romskip i Middelalderen?

Er det sant at folk trodde på hekser i Middelalderen?

Hva sloss ridderne med i turneringene?

Fantes det virkelig drager i Middelalderen?

Hvem var Marco Polo?

Hvem var Djengis Khan?

Hvor mange døde av Svartedauden?

Er dette det siste spørsmålet?