Nordlys-quiz

Spørsmål 1 av 10🤔

Hvem tar med Sonja til Jotundalen?

Hvor kommer Sonja fra?

Hvilke farge har Sonja på klærne?

I hvilken annen kjent fortelling heter hovedprsonen Sonja?

Hvordan ser vi at trollgutten Espen tilhører en magisk verden?

Espen heter en annen kjent eventyrfigur også - hvem ?

Nordlyset har også andre navn, men det kalles IKKE…?

Hvor kan du oppleve sørlyset?

Nordlys er inspirert av en annen barnebok. Hvilken?

Når Malin jobber, hvordan pleier hun å tegne?