Endre Lund Eriksen-quiz

Spørsmål 1 av 8🤔

Hvor i landet kommer Endre Lund Eriksen fra?

Hvilken av disse bøkene har Endre Lund Eriksen IKKE skrevet?

Mads i boka Verdens beste pappa skriver brev til en annen gutt. Hvem er sannsynligvis faren til denne gutten?

Minst to av bøkene til Endre Lund Eriksen handler om en kule langt fra jorden. Hvilken?

I flere av Endre sine bøker er det foreldre som ikke klarer å ta vare på barna sine. Da kan det hende man får hjelp - enten man vil eller ei. Fra hvem da?

Faren til Mads i Verdens beste pappa lærer han en lov. Hva heter den?

I Pitbull-Terje blir ond, havner noen av ungdomsskoleelevene på skråplanet. Hva begynner de med?

Hvilken av Endre Lund Eriksen sine karakterer har det blitt laget kinofilm om?